Sukututkimuksen uudet käytännesäännöt

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on tarkastanut sukututkimuksen uudet käytännesäännöt, jotka on laatinut Suomen Sukututkimusseuran juridisen edunvalvontahankkeen ohjausryhmä. Ohjausryhmässä oli myös Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry:n ja Sukuseurojen Keskusliitto ry:n edustus.

Sukututkimuksen käytännesäännöt opastavat hyvään henkilötietojen käsittelyyn sukututkimuksen eri vaiheissa. Tarkoituksena on antaa sukututkijalle riittävät tiedot siitä, kuinka sukututkimuksessa sovelletaan henkilötietolakia, turvataan tutkimuskohteiden yksityisyyden suoja ja vältytään ongelmatilanteilta.

Käytännesäännöissä on kolme pääosaa: Henkilötietojen kerääminen, henkilötietojen tallentaminen sukututkimusrekisteriin ja henkilötietojen julkaiseminen. Uudet käytännesäännöt korostavat kansalaisten perustuslaillista oikeutta määrätä itse henkilötietojensa käytöstä. Erityinen huomio kohdistuu elossa olevien arkaluonteisten tietojen keräämiseen ja tallentamiseen - ilman henkilön nimenomaista lupaa tätä ei suositella.

Sukututkimuksen käytännesäännöt (pdf, 846 kt)

Uppförandekodex för släktforskning (pdf, 32 kb)