Sukulehtikilpailu 2014–2015

Sukuseurojen Keskusliitto julistaa kaikille sukuseuroille ja sukututkimusyhdistyksille sukulehtikilpailun.

Kilpailussa on kaksi sarjaa:
I Sukuseurojen lehdet
II Sukututkimusyhdistysten lehdet

Jokainen seura/yhdistys voi lähettää kil­pailuun julkaisemansa leh­den vuosikerran, joka on ilmestynyt vuo­sien 2014–2015 aikana. Raadin työs­ken­te­lyn hel­pot­tamiseksi toi­vom­me saa­vam­me kustakin kilpailuun osallistuvasta lehden numerosta nel­jä kap­paletta (tarvittaessa lehdet voidaan palauttaa arvioinnin jälkeen).

Leh­ti­en tu­lee olla Su­ku­seu­rojen Kes­kus­lii­ton toi­mistolla 4.9.2015 men­nes­sä va­rus­tet­tu­na tie­dol­la, kum­paan kil­pai­lusarjaan lehti osal­lis­tuu. Kilpailuun voi osallistua myös verkkolehdellä.

Lehtikilpailun raati ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätiedot: sukuviesti@suvut.fi tai puh. (09) 4369 9450

Kaikki mukaan lehtikilpailuun!

Parhaat palkitaan 10.10.2015 Vantaalla
Kuulutko sukuuni -tapahtuman yhteydessä.