Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.
Jäsenmaksut

Jäsen- ja kannatusjäsenmaksut

Jäsenseuran jäsenmaksu määräytyy seurassa

  1. jäsenmaksuvuotta edeltäneen vuoden alkaessa olleiden maksavien jäsenten määrän perusteella ja
  2. sitä myöhemmin liittyneiden seurojen osalta seurassa liittymispäivänä olleiden maksavien jäsenten määrän perusteella siten, että

kategoriassa 1 jäsenmaksu on 190 € jäsenseuralta, jolla on enintään 150 maksavaa jäsentä. Kategoriaan 2 (jäsenmaksu 330 €) kuuluvat seurat, joiden jäsenmäärä on enintään 300 jäsentä. Kategoriaan 3 (jäsenmaksu 450 €) kuuluvat kaikki ne seurat, joilla on yli 300 jäsentä.

Jäsenyhdistyksen maksavia jäseniä ovat kaikki ne jäsenet, joita ei ole vapautettu jäsenmaksusta jäsenseuran sääntöjen perusteella eikä sääntöjen antaman valtuutuksen nojalla tehdyllä päätöksellä.

Jäsenmaksu liitolle peritään samoin perustein niiltäkin vuosilta, joilta jäsenseura ei peri jäsenmaksua jäseniltään.

Sellaisilta jäsenseuroilta, joilla ei ole jäsenmaksuvelvoitetta, peritään jäsenmaksu seuran koko jäsenmäärän perusteella, ellei seuraavasta muuta johdu.

Sellaisilta jäsenseuroilta, joitten toiminta-ajatuksen mukaan jäseniksi otetaan vain pieni seuran toimintaa järjestävä henkilöjoukko, mutta tosiasiallinen toiminta kattaa moninkertaisen määrän henkilöitä, joilta peritään sääntömääräistä tai vapaaehtoista kannatus- tai muuta vastaavaa maksua, peritään maksu liitolle edellä mainituin perustein maksajien määrän mukaan.

Erillistä liittymismaksua ei peritä.

Uudet jäsenseurat

Sääntöjen 5 § 2 mukaan hallitus voi kuitenkin vapauttaa jäsenet liittymisvuonna ja sitä seuraavana vuonna jäsenmaksusta tai määrätä niille alennetun jäsenmaksun. Liittymisvuoden jäsenmaksu voi olla pienempi kuin sitä seuraavan vuoden jäsenmaksu.

Uusi jäsenseura voi halutessaan maksaa ensimmäisenä vuonna puolet täydestä jäsenmaksusta ja toisena vuonna ¾ täydestä jäsenmaksusta, kolmantena vuonna jäsenseura maksaa täyden jäsenmaksun.

Jos jäsen liittyy keskusliiton jäseneksi sen jälkeen, kun yli puoli vuotta kuluvaa kalenterivuotta on kulunut, seura maksaa ensimmäisenä vuonna ¼ täydestä jäsenmaksusta ja toisena vuonna ¾ täydestä jäsenmaksusta. Kolmantena vuonna jäsenseura maksaa täyden jäsenmaksun.

Jäsenseura saa käyttöönsä kaikki jäsenelle kuuluvat palvelut heti liityttyään keskusliiton jäseneksi, mutta äänioikeuden seura saa vasta maksettuaan täyden jäsenmaksun.

Kannatusjäsenmaksut

Sukuseurojen keskusliiton kannattajajäseniksi voivat liittyä sekä yksityishenkilöt että yhteisöt. Yksityishenkilöiden vuosittainen kannatusjäsenmaksu on 45 € ja yhteisöjäsenten maksu on 100 €/vuosi. Kannatusjäsenillä on keskusliiton kokouksissa osallistumis- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenmaksuun sisältyy henkilöjäsenille yksi Sukuviestin vuosikerta ja yhteisöjäsenille kolme vuosikertaa.